Stok Depo Takibi - Kullanım Klavuzu

Bilgisayar bilgisi gerektirmeyen kullanım kolaylığı. Ekranlar sade ve anlaşılır şekilde dizayn edilmiştir. Program sizi yönlendirir.


Stok Depo Takibi - Kullanım Klavuzu

Program açıldığında şirket seçimi kullanıcı seçimi ve kullanıcı şifresi varsa girilerek giriş basılıca program açılır

Program İlk Açıldığında ;Sayfada üst tarafta sık kullanılan butonlar ve kısa yol tuşları.

Üst Menüde Raporlar Listeler ve Program tanım listeleri ve ayarlar yer alır.

Tüm sayfalarda çıkış için kapat butonu kısayol tuşu = ESC

Kayıt yetkileri kullanıcı şifrelerin ve yapılan kayıt hareketlerinde kullanıcı adı yer alır. Alanlarda bir sonraki alana enter veya tab tuşu ile geçilebilir.

Lisans İşlemleri

Kullanıcı Şifre Değiştirme


Sistem işlemleri / Kullanıcı Şifre Değiştirme tıklanır açılan sayfada önce eski şifre girilir sonra yeni şifre yazılır (Küçük büyük harfe duyarlıdır.) şifre tekrar girilir ve kullanıcı şifre değiştir tıklanır. Program kapatılıp açıldığında yeni şifre ile kullanılır.

Kullanıcı Tanimlari


Üst Menmüden sistem işlemlerinden Tanımlar / kullanıcı tanımlarına girilir.

Ekle ile yeni kullanıcı tanımı için kayıt açılır.

Adı Soyadı yazılır ( fişlerinde yazdırlan alandır)

Kaydetle kayıt saklanır.

Sil Listede seçili kayıtı silme.

Ağırlıklı ortalama maliyet tablosunu düzenle Fişlerde silme veya geçmişe yönelik düzeşt işleminden sonra yapılır

Son Alış Fiyatlarını İşle

Kullanımı

Öncelikle depoları tanıtırken malzeme girişi yapılan ve çıkışı yapılan diğer depolarında tanıtılması gerekir.

Depo Tanıtma İşlemi : Yeni Kayıtla eklenecek depo için kayıt açılır ve kodu yazılır (1-20 karakterdir) benzersiz alandır kodundan sonra depo adı girilir. Deponun bulunduğu harcama birimi kodu ve adı girilir , muhasebe birim kodu ve adı girildikten sonra Kaydetle kayıt saklanır.

Firma (Satıcı) Tanımlama / Listesi

Üst Menmüden sistem işlemlerinden Tanımlar / Satıcı tanımlarına girilir.
Yeni kayıt ile yeni Satıcı tanımı için kayıt açılır. Kodu alanı yazılır (benzersizdir).
Ünvanı yazılır (alış fişlerinde yazdırlan alandır)
Kaydetle kayıt saklanır.
Düzelt Listede seçili kayıt üzerinde değişiklik yapma işlemi.
Sil Listede seçili kayıtı silme.
İptal son değişikliği iptal etme.
Yazdır rapor ön izleme seçenekleri. Kapat aktif sayfayı kapatır.
Kodu ve Ünvanı benzersiz alandır.Hareket gören satıcı silinemez.

Personel Tanımlama / Listesi


Yeni kayıt ile yeni Satıcı tanımı için kayıt açılır. Kodu alanı yazılır (benzersizdir).
Ünvanı yazılır (alış fişlerinde yazdırlan alandır)
Kaydetle kayıt saklanır.

Düzelt Listede seçili kayıt üzerinde değişiklik yapma işlemi.
Sil Listede seçili kayıtı silme.
İptal son değişikliği iptal etme.
Yazdır rapor ön izleme seçenekleri. Kapat aktif sayfayı kapatır.
Kodu ve Ünvanı benzersiz alandır.Hareket gören satıcı silinemez.

Kurum Sabit Bilgileri

Kullanımı: Düzelte basarak kayıt yazma moduna alınır gerekli bilgiler girildikten sonra kaydetle bilgiler saklanır.
Düzelt Listede seçili kayıt üzerinde değişiklik yapma işlemi.
Kaydetle kayıt saklanır.
Kapat aktif sayfayı kapatır

Stok Grup Listesi,Hesap Listesi ve kullanımı (Stok üst grubu )
Listede Yeni hesap grubu açmak için Yeni Hesap butonu
Göster Listede seçili kayıt bilgileri üzerinde değişiklik yapma işlemi için.
Tüm liste kayıtlı tüm liste görme butonu.

Yazdır ön izlemelidir

Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören stok grubu silinemez. üst hesap, kodu ve açıklama alanları doldurulması zorunlu alanlardır.

Önce üst hesap yazılır. yazılan üst hesabın sıra nosu gelir.

Kodu alanın üst hesap+ sıra nodan oluşur.
Tipi seçilir.
Açıklama alanına stok grubunun adı yazılır.

Listenin üst kısmındaki butonlar
Yeni hesap kartı açma İşlemi için.
Düzelt : seçili kart bilgilerini düzelt işlemi için.
İptal : Son değişikliği iptal eder.
Çoğalt : Listede seçili stok kartından yeni bir kayıt çoğaltır.
Sil : Seçili kayıtı siler
Tümünü Sil : Tüm kayıtları siler.
Kapat sayfayı kapatır.

Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören stok grubu silinemez.
Üst hesap, kodu ve açıklama alanları doldurulması zorunlu alanlardır.

Stok Kartları Listesi


Stok Tanimlari Stok Malzeme Listesi / stok kartı işlemleri
Stok listesinde Üst bölümde
Yeni Stok :Yeni stok kartı ekleme için kayıt açma işlemi.

Göster : Listede seçili kart bilgilerine ulaşma işlemi.
Çoğalt : Listede seçili karttan bir tane daha çoğaltarak kayıt açma işlemi .hızlı kart açmak için.
Tüm Liste tüm stok kartlarının listeleme.
Detay göster : Listede seçili stok kartının hareketlerinin gösterilmesi.
Yazdır seçili listedeki bilgilerin ön izlemeye açılması.
Kapat seçili sayfayı kapatır.

Stok Listesinde Yeni Stok kartı eklenebilir detaylı hareketleri izlenebilir listenin kullanımı, sayfanın üst bölümünde işlem butonları liste arama için hazır filtre ve sayfa altında grup hızlı seçim listesi yer alır.

Kullanımı ;

Yeni kayıt modunda açılan sayfada önce muhasebe kodu seçilir işlem için hesap listesi butonuna basılır açılan sayfada listedeki üst grup seçilir.

Açılan listede önce grup seçilir seçilen gruba bağlı stok sıra no olurşur. Grup listesine yeni grup eklenebilir veya hazır gruplardan seçilir. Stok kodu grupkodu+sıra nodan oluşur, Stok adı girilir, birim seçilir tanımlı değilse yazılabilir. kdv oranı belirtilir. kaydetle kayıt saklanır. Diğer stok aynı grubun özelliğini taşıyorsa çoğaltla sadece isim bilgisi girilir.

Malzeme tanıtılırken ; Öncelikle depolardaki malzemenin kartlarının açılması ve devirlerin girişlerinin yapılması gerekir.
Stok Listesine tüm açılan kartlar gelir. (Hareket gören veya görmeyenler)

Yeni Stok kartı açma İşlemi için.
Çoğalt : Listede seçili stok kartından yeni bir kayıt çoğaltır ve stok tanımlama sayfasını açar.
Detay Göster : listede seçili stok kartı detaylı hareket saysasını açar .Yazdır stok listesinde seçili kayıtları yazdırma sayfasını açar.

Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören stok silinemez.Kodu ve açıklama alanları doldurulması zorunlu alanlardır.

DEVİR GİRİŞİ: Stok kart bazında devir girişi yapılabilir. Devir girişine basılır depo tarih miktar ve fiyat yazılır Devir girişi Kaydetle kayıt saklanır. Hatalı yapılan devir girişi silmek için sayfanın üst kısmındaki Devir girişi Sil basılır.

Ambar Sayım Tutanağı

Alış Fişleri Listesi ve Fiş İşlemleri(SATIN ALMA,DEVİR,TAHSİS,HİBE,BAĞIŞ,DEĞER ARTIŞI,SAYIM FAZLASI)

Giriş Fiş Listesi


Giriş Fiş Listesi Sayfa açıldığında Aktif yıl ve ay ile açılır
Liste üstlerindeki butonların kullanımı,
Yeni Kayıt yeni stok işlem fişi sayfasını açar.
Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir
düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır.

Tüm liste Tüm kayıtları Gösterir.
Yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı seçenekli Rapor ön izleme sayfasını açar.
Excel Gönder seçili listeyi excel aktarır.

Yeni Giriş Fişi

Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.
Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.
Muayene Tarihi: Girişi yapılacak olan malzemenin muayene ve satın alma komisyonu tarafından muayenesinin yapıldığı tarih yazılır. No: Muayene komisyonunun komisyon tutanak nosu yazılır.
İşlem tipi : Satın Alma malzeme girişi giriş deposu seçilmesi gerekli ve malzeme alınan firma

Giriş Deposu : Malzamenin teslim alındığı depo. ve teslim alanın adı seçilir.listede seçme işleminde olamayanı eklemek listenin üstkısmından yapılır.

Teslim Eden / Geldiği Yer: Alınan malzemenin geldiği yer veya firma ismi seçilir. Alt bölümde bulunan “Cari listesi” butonuna tıklayarak yeni firma girişi veya kişi girişi yapabilirsiniz.

Kayıt Yetkilisi , Komisyon başkanı ve üyeler seçilir.

Bir sonraki alana ERTERla geçilir.
Not : Giriş fişinde gereken firma bilgisi yoksa Üst menüden Yeni cari kartı ile cari kartları sayfası açılır ve cari bilgileri girilebilir. İsim listesinde olmayan kayıtlar İsim listesine tıklanarak eklenir.
Bir sonraki fişte önceki fişten gelen tanımlar ; İşlem Tipi,Giriş deposu, teslim Alan Kayıt Yetkilisi, Komisyon başkanı tanımlı gelen alanlardır istenirse değiştirilir.

Stok kartlarından bilgi seçme işlemi ;Stok kodu alanında iken açılan sayfa (F9) stok kartı seçme sayfasıdır .


Stok listesi başlığı ile açılır, ve kullanıcı ayarlıdır Örneğin stok açıklaması ilk satırda isteniyorsa ve arama filtresi stok adı alanında filtre aktif olur. yazmaya başlayınca stok arama filtresi aktif olur.

Ayrıca stok kartı tanımlı değilse yeni stok kartı ile kart açılır.

Stok seçme İşlemi listede stok kartının üzerine gelinfiğinde entera Adet bölümünde bekler ayrıca fiyat olarak son giriş fiyatını getirir adet yazdıktan sonra enter aktarma yapılır sayfa kapatılacaksa esc tuşu. Fiyatı girilir kdv tutarının hesabını kdv oranından alır KDV % stok kart bilgisinden alır. Birim de stok kartı bilgisinden gelir , İstenirse değiştirilebilir. başka stok varsa aynı işlem yapılır stok seçme işlemi bitene kadar devam edilir. kayıt saklamak için “Kaydet” butonuna basılır.

Fişinin yazdırma işlemleri , İşlem Fişi yazdır taşınır işlem fişini ön izlemaye açar. Muayane fişi yazdır fişi ön izlemaye açar , Geçici alındı belgesi yazdır fişi ön izlemaye açar yadırma için ön izlemedeki yazıcı resmi veya ctrl+p basılır. Bilgisayarınızda kayıtlı mevcut yazıcılar gelir. Buradan istediğiniz yazıcıyı seçebilir ve kopya sayısını da belirleyebilirsiniz. Çıktılar Lazer yazıcılara göre ayarlanmıştır. Nokta vuruşlu yazıcılarda standart sonuçlar alınmayabilir.


Giriş Fiş Listesi Sayfa açıldığında Aktif yıl ve ay ile açılır
Liste üstlerindeki butonların kullanımı,
Yeni Kayıt yeni stok işlem fişi sayfasını açar.
Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir
düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır.

Tüm liste Tüm kayıtları Gösterir.
Yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı seçenekli Rapor ön izleme sayfasını açar.
Excel Gönder seçili listeyi excel aktarır.

Yeni Çıkış Fişi
Çıkış İşlemlerinde giriş fişi seçerek fiş içerik bilgileri aktarılabilir.

Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.
Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.

İşlem tipi : CIKIS,IADE,SAYIM NOKSANI,TUKETIM,ZAYII

Giriş Deposu : Malzamenin teslim alındığı depo. ve teslim alanın adı seçilir.listede seçme işleminde olamayanı eklemek listenin üstkısmından yapılır.

Teslim Eden / Geldiği Yer: Alınan malzemenin geldiği yer ismi seçilir.

Kayıt Yetkilisi , Komisyon başkanı ve üyeler seçilir.

Bir sonraki alana ERTERla geçilir.
İsim listesinde olmayan kayıtlar İsim listesine tıklanarak eklenir.
Bir sonraki fişte önceki fişten gelen tanımlar ; İşlem Tipi,Giriş deposu, teslim Alan Kayıt Yetkilisi, Komisyon başkanı tanımlı gelen alanlardır istenirse değiştirilir.

Stok kartlarından bilgi seçme işlemi ;Stok kodu alanında iken açılan sayfa (F9) stok kartı seçme sayfasıdır .


Stok listesi başlığı ile açılır, ve kullanıcı ayarlıdır Örneğin stok açıklaması ilk satırda isteniyorsa ve arama filtresi stok adı alanında filtre aktif olur. yazmaya başlayınca stok arama filtresi aktif olur.

Ayrıca stok kartı tanımlı değilse yeni stok kartı ile kart açılır.

Stok seçme İşlemi listede stok kartının üzerine gelinfiğinde entera Adet bölümünde bekler ayrıca fiyat olarak son giriş fiyatını getirir adet yazdıktan sonra enter aktarma yapılır sayfa kapatılacaksa esc tuşu. Fiyatı girilir kdv tutarının hesabını kdv oranından alır KDV % stok kart bilgisinden alır. Birim de stok kartı bilgisinden gelir , İstenirse değiştirilebilir. başka stok varsa aynı işlem yapılır stok seçme işlemi bitene kadar devam edilir. kayıt saklamak için “Kaydet” butonuna basılır.

Fişinin yazdırma işlemleri , İşlem Fişi yazdır taşınır işlem fişini ön izlemaye açar.
Geçici alındı belgesi yazdır fişi ön izlemaye açar yadırma için ön izlemedeki yazıcı resmi veya ctrl+p basılır.
Bilgisayarınızda kayıtlı mevcut yazıcılar gelir. Buradan istediğiniz yazıcıyı seçebilir ve kopya sayısını da belirleyebilirsiniz.
Çıktılar Lazer yazıcılara göre ayarlanmıştır. Nokta vuruşlu yazıcılarda standart sonuçlar alınmayabilir.

Tüm stok karların raporudur.

Genel Stok Hareket İşlem Listesi
Tüm stok hereketlerinin yer aldığı sayfadır.

Stok Değer Listesi

Stok Değer Listesi(envanter)
Seçilen tarihteki Depoların stok durmunu listeler

Depo Giriş - Çıkış Toplamlı Liste

Depo Giriş - Çıkış Toplamlı Liste
Satıcı Bazında toplammlı listedir.

Depoya Göre Stok İşlem Listesi

Depoya Göre Stok İşlem Listesi
Depo Koduna göre Seçili Tarih aralığındaki stok hareketlerini listeler.

Stok Toplamlı Tarih Aralığı Raporu (Giriş Çıkış Kalan)

Stok Toplamlı Tarih Aralığı Raporu (Giriş Çıkış Kalan)
Seçili Tarih aralığında stok hereketlerinin toplamlı giriş - çıkış ve kalan rapordur.

Kullanıcı Raporları


Sql text yazılarak tasarlanabilir rapor oluşturulup kalıcı raporlar oluşturulabir .

Kullanım Kitabı Program Dizaynına göre hazırlanmıştır.

İletişim

Telefon Cep : 0(507) 253 75 50
Telefon Ofis: 0(212) 728 90 14
Adres : Fatih Mah. Nuh Sok. 1/2 Silivri - İstanbul


Canlı & Telefonla Teknik Destek Saatlerimiz
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00