Stok Depo Takibi - Ekran Görüntüleri

Stok Kartlarının Listesi / stok kartı ve stok üst grubu ekleme işlemleri
 • Stok listesinde Üst bölümde
 • Yeni Stok :Yeni stok kartı ekleme için kayıt aça işlemi.
 • Göster : Listede seçili kart bilgilerine ulaşma işlemi.
 • Çoğalt : Listede seçili karttan bir tane dağa çoğaltarak kayıt açma işlemi .hızlı kart açmak için.
 • Tüm Liste tüm stok kartlarının listeleme.
 • Detay göster : Listede seçili stok kartının hareketlerinin gösterilmesi.
 • Yazdır seçili listedeki bilgilerin ön izlemeye açılması.
 • kapat seçili sayfayı kapatır.
 • Stok kartı tanıtma  

 • Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören stok grubu silinemez.
 • üst hesap, kodu ve açıklama alanları doldurulması zorunlu alanlardır.
 • Yeni kayıt modunda açılan sayfada önce muhasebe kodu seç;ilir işlem için hesap listesi butonuna basılır açılan sayfada listedeki üst grup seçilir.

  Açılan listede önce grup seçilir seçilen gruba bağlı stok sıra no olurşur. Grup listesine yeni grup eklenebilir veya hazır gruplardan seçilir. Stok kodu grupkodu+sıra nodan oluşur, Stok adı girilir. birim seçilir tanımlı değilse yazılabilir. kdv oranı belirtilir. kaydetle kayıt saklanır. Diğer stok aynı grubub özelliğini taşıyorsa çoğaltla sadece isim bilgisi girilir.
  Malzeme tanıtılırken ; Öncelikle depolardaki malzemenin kartlarının açılması ve devirlerin girişlerinin yapılması gerekir.

  Stok Listesine tüm açılan kartlar gelir. (Hareket gören veya görmeyenler)

  Listenin üst kısmındaki butonlar
  Yeni Stok
  kartı açma İşlemi için.
  Göster Seçili stok kartı bilgi sayfasını açar.
  Çoğalt : Listede seçili stok kartından yeni bir kayıt çoğaltır ve stok tanımlama sayfasını açar.
  Detay Göster : listede seçili stok kartı detaylı hareket saysasını açar .

  Hesap Listesi ve kullanımı (Stok üst grubu )  

 • Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören stok grubu silinemez.
 • üst hesap, kodu ve açıklama alanları doldurulması zorunlu alanlardır.
 • Önce üst hesap yazılır. yazılan üst hesabın sıra nosu gelir.

  Kodu alanın üst hesap+ sıra nodan oluşur.

  Tipi seçilir.

  Açıklama alanına stok grubunun adı yazılır.

   

  Stok Malzeme Giriş Listesi  

  Stok Fiş listesinde işlem fişi giriş işlemi, muayene ve kabul komisyonu tutanağı ve taşınır geçici alındısı çıkarılabilir.

  Liste üstlerindeki butonların kullanımı
  Yeni Kayıt yeni stok işlem fişi sayfasını açar. Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir, düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır. sil seçili fiş ve içeriği siler . yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı yazdırma sayfasını açar.

   

  Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.
  Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.
  İşlem tipi : alış malzeme girişi giriş deposu seçilmesi gerekli ve malzeme alınan firma,

  Çıkış malzeme çıkışı çıkış deposu zorunlu alandır seçilmeli .

  Transfer bir depodan başka depoya hareket çıkış ve giriş deposu zorunlu alandır.

  Tüketim sadece çıkış deposu zorunlu alandır.

  Zayii sadece çıkış deposu seçilir. İade alış işleminin tersi.

  Üretim satış işlemlerinde reçetelere bağlı üretimde gün bazında teş fiş altına toplanan tüketimdir.

  Muayene Tarihi: Girişi yapılacak olan malzemenin muayene ve satın alma komisyonu tarafından muayenesinin yapıldığı tarih yazılır. No: Muayene komisyonunun komisyon tutanak nosu yazılır.
  Giriş Deposu : Malzamenin teslim alındığı depo. ve teslim alanın adı seçilir.listede seçme işleminde olamayanı eklemek listenin üstkısmından yapılır.Teslim Eden / Geldiği Yer: Alınan malzemenin geldiği yer veya firma ismi seçilir. Alt bölümde bulunan “Cari listesi” butonuna tıklayarak yeni firma girişi veya kişi girişi yapabilirsiniz.
  Kayıt Yetkilisi , Komisyon başkanı ve üyeler seçilir.

  Not : Giriş fişinde gereken firma bilgisi yoksa Üst menüden Yeni cari kartı ile cari kartları sayfası açılır ve cari bilgileri girilebilir. İsim listesinde olmayan kayıtlar İsim listesine tıklanarak eklenir.
  Bir sonraki fişte önceki fişten gelen tanımlar ; İşlem Tipi,Giriş deposu, eslim Alan Kayıt Yetkilisi, Komisyon başkanı tanımlı gelen alanlardır istenirse değiştirilir.

  Stok kartlarından bilgi seçme işlemi ;
  Stok kodu alanında iken açılan sayfa stok kartı seçme sayfasıdır . Stok listesi başlığı ile açılır, ve kullanıcı ayarlıdır Örneğin stok açıklaması ilk satırda isteniyorsa ve arama filtresi stok adı alanında filtre aktif olur. yazmaya başlayınca stok arama filtresi aktif olur. Ayrıca stok kartı tanımlı değilse yeni stok kartı ile kart açılır.Stok seçme İşlemi listede stok kartının üzerine gelinfiğinde entera veya Seç Kapat tuşuna basarak stok seçme sayfası kapanır.ve sizi alt resim

  Adet bölümünde bekler ayrıca fiyat olarak son giriş fiyatını getirir adet yazdıktan sonra enter veya tab tuşu ile bir sonraki alana geçilir. Fiyatı girilir kdv tutarının hesabını kdv oranından alır KDV % stok kart bilgisinden alır. Birim de stok kartı bilgisinden gelir , İstenirse değiştirilebilir. başka stok varsa aynı işlem yapılır stok seçme işlemi bitene kadar devam edilir. kayıt saklamak için “Kaydet” butonuna basılır.
  Fişinin yazdırma işlemleri , İşlem Fişi yazdır taşınır işlem fişini ön izlemaye açar . Muayane fişi yazdır fişi ön izlemaye açar , Geçici alındı belgesi yazdır fişi ön izlemaye açar yadırma için ön izlemedeki yazıcı resmi veya ctrl+p basılır. Bilgisayarınızda kayıtlı mevcut yazıcılar gelir.. Buradan istediğiniz yazıcıyı seçebilir ve kopya sayısını da belirleyebilirsiniz. Çıktılar Lazer yazıcılara göre ayarlanmıştır. Nokta vuruşlu yazıcılarda standart sonuçlar alınmayabilir.

  stok adı alanında ayarlanmış resim istenirse kodu başa alınabilir . Sayfa açıldığında stok listesinde bekler ve adını yazmaya başladığımızda aradığımız kayıtı bulur enter tuşu ile çıkış adeti bölümüne gider çıkışı yapılacak adet yazılır tekrar entera basınca İlk-Giren İlk çıkar plarak fiyatla birlikte adet ve çarpımları çıkış sayfasına aktarır diğer çıkışı yapılacak malzemeler seçilir ve esc tuşu ile sayfadan çıkılır.
  Sayfanın kısayol tuşları ;
  Alt+a tuşu ile filtreleme işlemine geçer . enter veya tab bir sonraki alana gider
  alt+t seçili kayıt ve adeti işlem formuna aktarır.
  Stok mevcudu seçili stokğun bulunduğu depodaki miktarı. Mevcuttan daha fazla miktar yazılması halinde program uyarı verecektir.

  Girişler tamamlandıktan sonra Kaydet butonu tıklanarak veya Alt+k kayıt gerçekleştirilir. Yazdırma işlemi seçenekleri Çıkışı yapılan malzeme dayanıklı taşınır ise ve umuma açık (kafeterya , salon vb ) yer ise dayanıklı taşınır fişi tanzim edilir.
  Envanteri tarih bazında alınır.  

  Listede seçili tarih ve listeleye basılınca sorgu tüm depoları getirir listede sadece bir depo sorgulayacaksa listenin üst kısmından depo seçerek depo seçimi belirtilir.

  Yazdırma işleminde son fiyat veya ortalama fiyat üzerinden ön izlemeli seçenek açılır.

  Fatih Mah. Selvi Sok. 9/2 Silivri - İstanbul
  Tel 0 (507) 253 75 50 0 (212) 728 90 14