Depolar arası transfer taleplerinin takibini sağlar. Satınalım talep, talep onayı, siparişi satınalıma çevirme sistemi ile kağıt üstünde takip edilen prosedürleri bilgisayar ortamına taşır ve hataları önler. Kontrollü satınalım sağlayarak, stok maliyetlerinin en aza indirilmesine olanak tanır. Stok malzemeleri satıl alma, iyade diğer dolara transferi, tüketim,zayii vb depo işlemleri.

Taşınır Mal Programı içinde Her kullanıcı için ayrıca bir tanımlama yapılır. Kullanıcılar kendilerine ait Kullanıcı adı ve şifreler ile sisteme girerek kayıtlarını oluşturup işlemlerini gerçekleştirirler. Bu işlemler için gereken evrakları hazırlar ve tutulması gereken defterleri evrak hazırlanırken otomatik olarak oluşturur. Kullanıcı bilinçli veya biliçsiz olarak sisteme zarar vermelerini engelleyen ve veri güvenliğini sağlayan birkaç kademeli bir koruma sistemine sahiptir.