Stok Giriş Fişi

Stok Giriş Fiş Listesi (Malzeme alım işlemi)

Liste üstlerindeki butonların kullanımı, Sayfa açıldığında aktif ay kayıtları listeli açılır.
Yeni Kayıt yeni stok işlem fişi sayfasını açar.
Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir, düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır.
Tüm liste Tüm kayıtları Gösterir.
Yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı yazdırma sayfasını açar.

Arama filtre alanları.

Yeni stok giriş işlemi

Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.
Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.
Muayene Tarihi: Girişi yapılacak olan malzemenin muayene ve satın alma komisyonu tarafından muayenesinin yapıldığı tarih yazılır. No: Muayene komisyonunun komisyon tutanak nosu yazılır.
İşlem tipi : Satın Alma malzeme girişi giriş deposu seçilmesi gerekli ve malzeme alınan firma,
Giriş Deposu : Malzamenin teslim alındığı depo. ve teslim alanın adı seçilir.listede seçme işleminde olamayanı eklemek listenin üstkısmından yapılır.
Teslim Eden / Geldiği Yer: Alınan malzemenin geldiği yer veya firma ismi seçilir. Alt bölümde bulunan “Cari listesi” butonuna tıklayarak yeni firma girişi veya kişi girişi yapabilirsiniz.
Kayıt Yetkilisi , Komisyon başkanı ve üyeler seçilir.

Bir sonraki alana ERTERla geçilir.

Not : Giriş fişinde gereken firma bilgisi yoksa Üst menüden Yeni cari kartı ile cari kartları sayfası açılır ve cari bilgileri girilebilir. İsim listesinde olmayan kayıtlar İsim listesine tıklanarak eklenir.

Bir sonraki fişte önceki fişten gelen tanımlar ; İşlem Tipi,Giriş deposu, teslim Alan Kayıt Yetkilisi, Komisyon başkanı tanımlı gelen alanlardır istenirse değiştirilir.

Stok kartlarından bilgi seçme işlemi ;

Stok kodu alanında iken açılan sayfa (F9) stok kartı seçme sayfasıdır .

Stok listesi başlığı ile açılır, ve kullanıcı ayarlıdır Örneğin stok açıklaması ilk satırda isteniyorsa ve arama filtresi stok adı alanında filtre aktif olur. yazmaya başlayınca stok arama filtresi aktif olur.
Ayrıca stok kartı tanımlı değilse yeni stok kartı ile kart açılır.
Stok seçme İşlemi listede stok kartının üzerine gelinfiğinde entera Adet bölümünde bekler ayrıca fiyat olarak son giriş fiyatını getirir adet yazdıktan sonra enter aktarma yapılır sayfa kapatılacaksa esc tuşu. Fiyatı girilir kdv tutarının hesabını kdv oranından alır KDV % stok kart bilgisinden alır. Birim de stok kartı bilgisinden gelir , İstenirse değiştirilebilir. başka stok varsa aynı işlem yapılır stok seçme işlemi bitene kadar devam edilir. kayıt saklamak için “Kaydet” butonuna basılır.

Fişinin yazdırma işlemleri , İşlem Fişi yazdır taşınır işlem fişini ön izlemaye açar . Muayane fişi yazdır fişi ön izlemaye açar , Geçici alındı belgesi yazdır fişi ön izlemaye açar yadırma için ön izlemedeki yazıcı resmi veya ctrl+p basılır. Bilgisayarınızda kayıtlı mevcut yazıcılar gelir.. Buradan istediğiniz yazıcıyı seçebilir ve kopya sayısını da belirleyebilirsiniz. Çıktılar Lazer yazıcılara göre ayarlanmıştır. Nokta vuruşlu yazıcılarda standart sonuçlar alınmayabilir.

 

 

 

 


Stok Çıkış Fişi

Stok Çıkış Fiş Listesi (Malzeme alım işlemi)

Liste üstlerindeki butonların kullanımı, Sayfa açıldığında aktif ay kayıtları listeli açılır.
Yeni Kayıt yeni stok işlem fişi sayfasını açar.
Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir, düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır.
Tüm liste Tüm kayıtları Gösterir.
Yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı yazdırma sayfasını açar.

Arama filtre alanları.

Yeni stok Çıkış işlemi

Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.
Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.
Çıkış Deposu : Malzemeyi veren depodur (Ana Depo vb.)
İşlem tipi : Çıkış malzeme girişi giriş deposu seçilmesi gerekli ve malzeme alınan firma,
Teslim alan: Malzemeyi alan.
Giriş Deposu : Malzamenin teslim alındığı depo.

Kayıt Yetkilisi , Komisyon başkanı seçilir.

Bir sonraki alana ERTERla geçilir.

Bir sonraki fişte önceki fişten gelen tanımlar ; İşlem Tipi,Çıkış deposu, teslim Alan Kayıt Yetkilisi, Komisyon başkanı tanımlı gelen alanlardır istenirse değiştirilir.

Stok kartlarından bilgi seçme işlemi ;

Stok kodu alanında iken açılan sayfa (F9) stok kartı seçme sayfasıdır .

Stok listesi başlığı ile açılır, ve kullanıcı ayarlıdır Örneğin stok açıklaması ilk satırda isteniyorsa ve arama filtresi stok adı alanında filtre aktif olur. yazmaya başlayınca stok arama filtresi aktif olur.
Ayrıca stok kartı tanımlı değilse yeni stok kartı ile kart açılır.
Stok seçme İşlemi listede stok kartının üzerine gelinfiğinde entera Adet bölümünde bekler ayrıca fiyat olarak (ilk giren ilk çıkar) fiyatını getirir adet yazdıktan sonra enter aktarma yapılır sayfa kapatılacaksa esc tuşu. Fiyatı girilir kdv tutarının hesabını kdv oranından alır KDV % stok kart bilgisinden alır. Birim de stok kartı bilgisinden gelir , İstenirse değiştirilebilir. başka stok varsa aynı işlem yapılır stok seçme işlemi bitene kadar devam edilir. kayıt saklamak için “Kaydet” butonuna basılır.

Fişinin yazdırma işlemleri , İşlem Fişi yazdır taşınır işlem fişini ön izlemaye açar . Çıktılar Lazer yazıcılara göre ayarlanmıştır. Nokta vuruşlu yazıcılarda standart sonuçlar alınmayabilir.

 

Giriş Fişinden çıkış fişi oluşturma işlemi

Üst Bölümden Giriş Fişleri Listesi tıklanır açılan sayfada alt resim listeden aktarılacak fiş seçilir ve aktara basılır sayfa kapanır içerik bilgisi çıkış fiş işlem sayfasındadır. Alt resim 2