Stok Deger Listesi Envanter

Envanteri tarih bazında alınır.

Listede seçili tarih ve listeleye basılınca sorgu tüm depoları getirir listede sadece bir depo sorgulayacaksa listenin üst kısmından depo seçerek depo seçimi belirtilir tek depo alınacaksa.

yazdırma işleminde raporda toplamlar yer alır.

 


 

 

 


 

Tüketim Malzeme defteri


 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Raporlar

Stok kartları listesi : Kayıtlı tüm stok kartlarını listeleme raporudur.

Genel Stok hareket listesi : Giriş ve Çııkış hareketlerının listelendiği Rapordur.

Stok Değer listesi Envanter.

Depo Giriş çıkış toplamlı liste: seçimli rapordur toplam değerleri verir.

Depoya göre stok işlem listesi: Depo Bazında Rapor alınan sayfadır. (Ay sonu dökümünde kullanılır.)

İstek Fişleri Raporu.

Alış ve Depolar arası çıkış fiş raporu.

Stok hareketi toplamlı rapor.

Stok kartları listesi : Kayıtlı tüm stok kartlarını listeleme raporudur.

Sayfa açıldığında üstte filtremeya basılınca açılan sayfada istene değerler girilir ve raporlaya basılır. Yazdır ön izlemelidir.


Genel Stok hareket listesi : Giriş ve Çıkış hareketlerının listelendiği Rapordur.


 

 

Depo Giriş çıkış toplamlı liste: seçimli rapordur toplam değerleri verir.

 


 

Depoya göre stok işlem listesi: Depo Bazında Rapor alınan sayfadır. (Ay sonu dökümünde kullanılır.)

Filtreme işlemi üst bölümde depo kodu seçilir belli tarih aralığı içintarih yanındaki ok tıklanır açılan
bölümden tıklanır açılan şeçenek sayfasından tarih
aralığı yazılır ve ok basılır.