Stok Islem Fisi

Stok Fiş listesinde işlem fişi giriş işlemi, muayene ve kabul komisyonu tutanağı ve taşınır geçici alındısı çıkarılabilir.

Liste üstlerindeki butonların kullanımı
Yeni Kayıt yeni stok işlem fişi sayfasını açar. Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir, düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır. sil seçili fiş ve içeriği siler . Transfer , seçili fişin örneğin alım fişi başka depoya gidecelse ana depoya alınan malzeme başka depoya gidecekse direk çıkış fişi açmak. Exel aktarma butonu. yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı yazdırma sayfasını açar.

Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.
Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.
İşlem tipi : alış malzeme girişi giriş deposu seçilmesi gerekli ve malzeme alınan firma,
Çıkış
malzeme çıkışı çıkış deposu zorunlu alandır seçilmeli .
Transfer
bir depodan başka depoya hareket çıkış ve giriş deposu zorunlu alandır. Tüketim sadece çıkış deposu zorunlu alandır.
Zayii
sadece çıkış deposu seçilir. İade alış işleminin tersi.
Üretim
satış işlemlerinde reçetelere bağlı üretimde gün bazında teş fiş altına toplanan tüketimdir.

Muayene Tarihi: Girişi yapılacak olan malzemenin muayene ve satın alma komisyonu tarafından muayenesinin yapıldığı tarih yazılır. No: Muayene komisyonunun komisyon tutanak nosu yazılır.
Giriş Deposu : Malzamenin teslim alındığı depo. ve teslim alanın adı seçilir.listede seçme işleminde olamayanı eklemek listenin üstkısmından yapılır.Teslim Eden / Geldiği Yer: Alınan malzemenin geldiği yer veya firma ismi seçilir. Alt bölümde bulunan “Cari listesi” butonuna tıklayarak yeni firma girişi veya kişi girişi yapabilirsiniz.
Kayıt Yetkilisi , Komisyon başkanı ve üyeler seçilir.

Not : Giriş fişinde gereken firma bilgisi yoksa Üst menüden Yeni cari kartı ile cari kartları sayfası açılır ve cari bilgileri girilebilir. İsim listesinde olmayan kayıtlar İsim listesine tıklanarak eklenir.
Bir sonraki fişte önceki fişten gelen tanımlar ; İşlem Tipi,Giriş deposu, eslim Alan Kayıt Yetkilisi, Komisyon başkanı tanımlı gelen alanlardır istenirse değiştirilir.

Stok kartlarından bilgi seçme işlemi ;

Stok kodu alanında iken açılan sayfa stok kartı seçme sayfasıdır . Stok listesi başlığı ile açılır, ve kullanıcı ayarlıdır Örneğin stok açıklaması ilk satırda isteniyorsa ve arama filtresi stok adı alanında filtre aktif olur. yazmaya başlayınca stok arama filtresi aktif olur. Ayrıca stok kartı tanımlı değilse yeni stok kartı ile kart açılır.Stok seçme İşlemi listede stok kartının üzerine gelinfiğinde entera veya Seç Kapat tuşuna basarak stok seçme sayfası kapanır.ve sizi alt resim

Adet bölümünde bekler ayrıca fiyat olarak son giriş fiyatını getirir adet yazdıktan sonra enter veya tab tuşu ile bir sonraki alana geçilir. Fiyatı girilir kdv tutarının hesabını kdv oranından alır KDV % stok kart bilgisinden alır. Birim de stok kartı bilgisinden gelir , İstenirse değiştirilebilir. başka stok varsa aynı işlem yapılır stok seçme işlemi bitene kadar devam edilir. kayıt saklamak için “Kaydet” butonuna basılır.
Fişinin yazdırma işlemleri , İşlem Fişi yazdır taşınır işlem fişini ön izlemaye açar . Muayane fişi yazdır fişi ön izlemaye açar , Geçici alındı belgesi yazdır fişi ön izlemaye açar yadırma için ön izlemedeki yazıcı resmi veya ctrl+p basılır. Bilgisayarınızda kayıtlı mevcut yazıcılar gelir.. Buradan istediğiniz yazıcıyı seçebilir ve kopya sayısını da belirleyebilirsiniz. Çıktılar Lazer yazıcılara göre ayarlanmıştır. Nokta vuruşlu yazıcılarda standart sonuçlar alınmayabilir.

stok adı alanında ayarlanmış resim istenirse kodu başa alınabilir . Sayfa açıldığında stok listesinde bekler ve adını yazmaya başladığımızda aradığımız kayıtı bulur enter tuşu ile çıkış adeti bölümüne gider çıkışı yapılacak adet yazılır tekrar entera basınca İlk-Giren İlk çıkar plarak fiyatla birlikte adet ve çarpımları çıkış sayfasına aktarır diğer çıkışı yapılacak malzemeler seçilir ve esc tuşu ile sayfadan çıkılır.
Sayfanın kısayol tuşları ;
Alt+a tuşu ile filtreleme işlemine geçer . enter veya tab bir sonraki alana gider
alt+t seçili kayıt ve adeti işlem formuna aktarır.
Stok mevcudu seçili stokğun bulunduğu depodaki miktarı. Mevcuttan daha fazla miktar yazılması halinde program uyarı verecektir.

Girişler tamamlandıktan sonra Kaydet butonu tıklanarak veya Alt+k kayıt gerçekleştirilir. Yazdırma işlemi seçenekleri Çıkışı yapılan malzeme dayanıklı taşınır ise ve umuma açık (kafeterya , salon vb ) yer ise dayanıklı taşınır fişi tanzim edilir.

 

Satici İslemleri