Stok Grup Tanimlari

  • Üst Menüden stok grupları tanımlarına girilir.

 

Kullanımı;

Listede yeni grup ekleme işlemi için yeni kayıta basılır. açılan sayfa alt resim.

  • Önce üst hesap yazılır. yazılan üst hesabın sıra nosu gelir. kodu alanın üst hesap+ sıra nodan oluşur.
  • Tipi seçilir.
  • Açıklama alanına stok grubunun adı yazılır.
  • Muhasebe kodu yazılır.
  • Kodu ve adı benzersiz alandır. Hareket gören stok grubu silinemez.
  • üst hesap, kodu ve açıklama alanları doldurulması zorunlu alanlardır.

 

Stok Tanimlari

Kullanımı ;

Stok Listesinde Yeni Stok kartı eklenebilir detaylı hareketleri izlenebilir listenin kullanımı, sayfanın üst bölümünde işlem butonları liste arama için hazır filtre ve sayfa altında grup hızlı seçim listesi yer alır.

Açılan listede önce grup seçilir seçilen gruba bağlı stok sıra no olurşur. Grup listesine yeni grup eklenebilir veya hazır gruplardan seçilir. Stok kodu grupkodu+sıra nodan oluşur, Stok adı girilir. birim seçilir tanımlı değilse yazılabilir. kdv oranı belirtilir. kaydetle kayıt saklanır. Diğer stok aynı grubub özelliğini taşıyorsa çoğaltla sadece isim bilgisi girilir.
Malzeme tanıtılırken ; Öncelikle depolardaki malzemenin kartlarının açılması ve devirlerin girişlerinin yapılması gerekir.

Stok Listesine tüm açılan kartlar gelir. (Hareket gören veya görmeyenler)

Listenin üst kısmındaki butonlar
Yeni Stok
kartı açma İşlemi için.
Göster Seçili stok kartı bilgi sayfasını açar.
Çoğalt : Listede seçili stok kartından yeni bir kayıt çoğaltır ve stok tanımlama sayfasını açar.
Detay Göster : listede seçili stok kartı detaylı hareket saysasını açar .
Yazdır stok listesinde seçili kayıtları yazdırma sayfasını açar.

Arama alanlarını detaylı kullanımı ; Sayfanın üst kısmında detaylı arama için atılan arama kutucuklarıdır.

Kullanıldığı reçeteler ; listede seçili stok kartının kullanıldığı tüm reçetelerin listelediği sayfadır sayfa üzerinde kullanılan oranlarda değişiklik yapılabilir.

Stok Kodu Degistirme

Hareket gören stok kodu değiştirme işlem sayfası

Listeden önce eski kod seçilir. sonra allta yeni açılan kod seçilir ve kod değişikliğine başlaya basılarak işlem tamamlanır.