Kasa Fişleri Listesi

Kasa Listesi

Liste üstlerindeki butonların kullanımı, Sayfa açıldığında aktif ay kayıtları listeli açılır.
Yeni Kayıt yeni işlem fişi sayfasını açar.
Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir, düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır.
Tüm liste Tüm kayıtları Gösterir.
Yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı yazdırma sayfasını açar.

Arama filtre alanları.

Listenin diğer kullanım işlemleri rezervasyon listesiyle aynıdır.

 

 

 

Kasa Islem Fisi

Liste üstlerindeki butonların kullanımı,

Göster Listedeki serçili kayıt detayını gösterir, düzelt seçişi fiş üzerinde değişiklik yapılacaksa kullanılır.
Tüm liste Tüm kayıtları Gösterir.
Yazdırma işlemi kullanıcı tanımlı yazdırma sayfasını açar.

Yeni kayıt listeye yeni alan açma işlemi için yeni kayıt butonuna basılır.

Kaydet listede kayıt saklamak butonu.

Düzelt Listede seçili kayıt üzerinde değişiklik yapma işlemi.

Sil Listede seçili kayıtı silme.

İptal son değişikliği iptal etme.

Yazdırseçili kayıtı yazdırma sayfasını açar.


Tarih: İşlem tarihi girilir, günün tarihini atar değiştirilebir.
Fiş No: Artan numaradır girilen ilk numaraya bir artarak devam eder.

 

Not : Fişte gereken firma bilgisi yoksa menüden Yeni cari kartı ile cari kartları sayfası açılır ve cari bilgileri girilebilir.
Kasa grubu yoksa üst menüden eklenebilir.