Cari Kartları Listesi

Kullanımı ;

Yeni kayıt listeye yeni alan açma işlemi için yeni kayıt butonuna basılır.

Göster listede seçili kayıtın kart bilgisi sayfasını açar.

Sil Listede seçili kayıtı silme.


Yazdır listede seçili kayıtları yazdırmak seçenek sayfasını açar.

Kullanımı;
raporlar ön izlemelidir. Kullanıcı tanımlı rapor sisteminde istendiği kadar rapor eklenebilir.

Tasarım yapma işlemi;

açılan sayfada alt butonlar rapor ekleme işlemleri için.

Rapor oluşturma için rapor düzenleye girilir.

 

 

 

 

 


 

Cari Karti

Kullanımı ;

Sayfa yeni kayıt olarak açıldığında ;grup alanında bekle, kodu alanı artandır girilen numarayı bir sonraki artarak devam eder. 
Ünvan bilgisi girilir, Para birimi TL dışında çalışılacaksa seçilmelidir.

Yeni kayıt listeye yeni alan açma işlemi için yeni kayıt butonuna basılır.

Kaydet listede kayıt saklamak butonu.

Düzelt Listede seçili kayıt üzerinde değişiklik yapma işlemi.

Sil Listede seçili kayıtı silme.

İptal son değişikliği iptal etme.

 

Grup Tanımlama işlemi grup butonundan açılan sayfadır.