• Program açıldığında Departman(Salon) seçimi ve garson(Kullanıcı) seçimi ve şifre girişi ile sistem açılır.
  • Yapılan hareketleri kullanıcı tarafından işlendiğine dair log tutulmaktadır.
  • Kasiyer ve dokunmatik ekran kullanıcıları için giriş işlem sayfasıdır.

Salon Masa Tanimlari

Üst Menmüden Tanımlar / Salon masa tanımlarına girilir.

açılan sayfada yonetici şifresi girilerek tanımlar bölümüne girilir.


Açılan Sayfada sol bölümde salon tanımları yapılır.
+ Yeni kayıt açma .
- Listede seçili kayıtı silme.
Yukarı ok Listede seçili kayıt üzrinde değişiklik yapma işlemi.
Karekök listede kayıt kaydetme.
Çarpı son değişikliği iptal etme.

Yeni Salon ekleme işlemi için + ikonuna basılır açılan yeni kayıt alanına önce kodu yazılır sonra adı yazılır tur borç departmanıdır B. Adisyon seçili olmalıdır. İşlem 0 dır. gelir grubu tanımı zorunlu alan değildir , İşlemler tamamlanınca kaydedilir.
Kodu ve adı benzersiz alandır.

Masa Tanımları

Yeni Masa tanımlarken sağ taraftaki seçili salona masa eklenir.
Yeni Masa butonu yani kayıt açar masa no girilir (masa noları departman bazında benzersizdir örneğin kafenin sadece bir tane 01 nolu masası olabilir) kişi sayısı belirtilir kaydetle kayıt saklanır. Çoğalma işlemi çoğalta basarak sorulan masa sayısı yazılır ve kaydedilir.

Masa Plani
P.O.S İşlemleri bölümünde Tanımlar tıklanınca açılan menüden masa tasarlama modu tıklanır.Böylece masalar hareket ettirilip düzenlenebilecek konuma geçerler.

Masa tasarlama listede masaları mause tutarak istene yere sürüklenip bırakılarak yapılır. Salonun kulanımı gibi masalar yerleştirilebilir. Ayrıca masa tanımları sayfasından değerler elle girilerek te yapılabilir. Masalar istenen şekilde yerleştirildikten sonra masa tasarlama modundan çıkmak gerekir
. Tanımlara tıklanır masa tasarlama moduna tıklanır ve masa tasarlamada buluna karekör işareti kaldırılmış olur.

Modul Ayarlari

Firma adı hesap fişlerinde yazıcıdan çıkıcak olan firma açıklaması.
Hesap Fişi bitiş yazısı.
Yönetici şifresi alanı.
İşlem bitince masanın bırakılacağı statü.0 temiz 1 Kirli.
Fatura detaylı veya özet seçeneği yazdır dosyasıyla ilişkilidir.
Yiyecek içecek analizi 0 yapma 1 yap.
Garson perfonmans analizi 0 ayırma 1 ayır.
Masa yanileme süresi : masların yenilenme zaman ayarı saniye değeri girilir. makina hızına bağlı genelde 10-20 rası önerilen değer.
Yazdırma tanımlı departmanda tanıtılan yazıcı seçilir.
Hızlı Mod / Ödeme alırken üretim fişi gönder. Hızlı satışta üretim fişi kullanıp kullanılmaması. 0 uretim emri gönderme 1 gönder.
Tabldot satış zaman dilimi aralığı başlama ve bitiş saati.
Card satış sisteminin kullanıp kullanılmayacağı. 0 kullanma 1 kullan.
Cartlı sistemin üzerinden tabldot satışı yapılıp yapılmayacağı.
Sistem / Hesap istendikten sonra satışı yapılan ürünlerin iyade edilemez moduna almak.
Müşteri hesap limit köntrolü satışların kartlı satış sisteminde ön yükleme veya limit sınır konması. 1 kullan 0 kullanma.
Yazdırma Lokal(kayıtlı departmanlardan alır) adisyon yazıcısı hesap fişinin çıkacağı yazıcı.
Çoklu fiyat kullanımı satış fiyatı kullanımı 1 fiyat kullanılacaksa 0 yapılır 3 satış fiyatı kulanılacaksa 1 yapılır.
Garson dept yetki sistemi; garsonların sadece çalışacağı el terminaline bağlı olarak ve kasiyer içinde geçerli kendi departmanı dışındaki diğer departmanları görmemesi.
Fatura ve adisyon artanı sadece departman bazında artması .
Departman bazında ürün kısıtlaması ; ürünlerin satışta belli departmanda gözükmesini istiyorsak 1 olmalıdır. (ayrıca urun grup yetkilerinde belirtilmiştir olmalıdır).
Adisyonlar fişli açılsın adisyon hesap kaparken hazır seçenek fatura değil yazar kasa kullanılıyorsa 0 dır. Seçim fiş üzerinde değiştirilebilir.Ürün seçilildikten sonra ek özellik tanımlı ise otomatik olarak ek özellikler açılsın.
PC Üzerindeki Ayar dosyaları kullanımı ;

Monitör Kullanılan monitörlerin pc üzerinden direk tek monitör seçiminde 0 dır.

Kiosk Modu: çalışılan pc kiosksa 1 dir.

[Ödeme]
Ödeme sonrası fatura hesap kapatılırken direk fatura kesilmesi. 0 hiç yama 1 onay sor 2 direk gönder.
Ödeme sonrası fiş gönderimi hesap fişidir.kullanımı aynıdır.

[CARD]
Kartlı sistemler içindir.

[Masa Bilgileri HTML]
Satış bölümünde gösterge alan ve yer seçenekleri (kullanıcı tarafından değiştirilmesi önerilmez.)

[Sipariş]
0 kullanma 1 kullan.

[Yazicilar]
Adisyon.FR3=ADISYON resmi adisyon yazıcısı.
AdisyonDetay.FR3=FATURA resmi fatura yazıcısı (kullanıcı tarafından değiştirilmesi önerilmez.)


Yazici Ayarlari

Sitemde çalışan üretim yazıcılarının tanıtılması

Sitemde uretim esnasılda ismi seçilecek yazıcı Adı bölümüne yazılır Örneğin mutfak yazıcısı adı MUTFAK hangi yazıcıya veri gönderecekse listeden seçilir.

Yazıcı tanıtma işlemi sadece serverlerden yapılmalıdır. Tanıtma

Not : Yazıcı değişikliğinde yazdırma programı kapatılıp açılmalıdır .

Garson Dept. Yetkileri

Garsonsonların tanımlı departmanlarda sadece seçili bölümlerde işlem yapma yetkileri verilme işlemi.

Kullanımı; Listeden garson seçilir ve sağ taraftan departman seçilir departman için yetki vere tıklanarak işlem tamamlanır.
Departman değiştirme işlemi listede seçili kayıtı yetkileri temizleme basılır.

Not : ayarlardan Sistem Garson /.dept yetki sistemi 1 olmalıdır.

Urun Grup Dept Tanimlari

Ürünlerin grup bazında seçili departmanlarda gözükmesi işlemidir.

Kullanımı: Departman seçilir sağ taraftan urun grupları seçip yetki ver tıklanır.İşlem bitince tamam basılır.

Not : Departman bazında ürün kısıtlaması ; ürünlerin satışta belli departmanda gözükmesini istiyorsak 1 olmalıdır.